Přenos žloutenky typu C

ZPŮSOBY PŘENOSU

Virus žloutenky typu C se přenáší převážně přímým kontaktem s nakaženou krví. Existuje celá řada způsobů, jak se můžete touto nemocí nakazit:5

  • Infikovaná krev a krevní produkty

Až do objevení viru HCV v roce 1989  byla častým zdrojem nákazy krevní transfuze, protože se krev netestovala na jeho přítomnost. Od roku 1992 se ve většině zemí provádí kontrola krve a dárců krve, krevní plazmy a rovněž dárců krve na přítomnost viru žloutenky typu C. Toto standardní testování na HCV zajišťuje, že pacientovi bude podána krevní transfuze bez viru HCV.

  • Sdílení jehel a dalších nástrojů k užívání drog

V dnešní době patří mezi skupiny nejvíce ohrožené žloutenkou typu C uživatelé drog, kteří si návykové látky do těla aplikují nitrožilně a používají pro to jednu společnou jehlu.  Spolu s drogou tak putuje do těla i virus HCV.

  • Poranění jehlou

Lékaři a zdravotní sestry mohou být vystaveni riziku infekce virem žloutenky typu C, pokud ošetřují nakaženého pacienta a dojde u nich ke kontaktu s jeho krví. I přes maximální opatrnost a dodržování pravidel bezpečné léčby riziko náhodného poranění zůstává.

  • Léčebné, chirurgické nebo zubní zákroky

Striktní postupy k ochraně pacientů před infekcí a zajištění jejich bezpečí platí dnes ve většině zemí. I v ČR se v naprosté většině dodržují přísná hygienická opatření a nákaza touto cestou nehrozí. V rozvojových zemích, kde není kladen takový důraz na hygienu (jsou používány nedostatečně sterilizované nástroje), však může během lékařských prohlídek, chirurgických nebo zubních zákroků dojít  k přenosu HCV.

  • Tetování, piercing a akupunktura

K přenosu viru žloutenky typu C může dojít i při použití nesterilních nástrojů při tetování, piercingu a akupunktuře. V tetovacích a piercingových salonech i v akupunkturních ordinacích musí platit stejně přísné hygienické postupy jako v lékařských ordinacích a jiných zdravotnických zařízeních.

  • Riskantní sexuální praktiky

Virus žloutenky typu C se může přenášet také pohlavním stykem, i když v monogamních heterosexuálních vztazích se takový přenos vyskytuje vzácně. Větší riziko přenosu HCV je spojeno s nechráněným análním sexem s více partnery nebo s pohlavním stykem mezi muži. Pravděpodobnost nákazy při sexu je rovněž výrazně vyšší u rizikových praktik, při nichž hrozí poranění kůže nebo sliznice.

  • Těhotenství a porod

Žloutenka typu C může ohrozit člověka již od prvních vteřin jeho života. Během porodu může být virus přenesen z matky trpící touto nemocí na miminko. Přibližně pět z každé stovky dětí narozených matkám infikovaných virem HCV se tímto virem nakazí během porodu.

JAK SE NENAKAZIT

Tak jako je důležité vědět, jak se můžete nakazit žloutenkou typu C, je nezbytné znát i to, jak se virus naopak NEPŘENÁŠÍ a kde riziko infekce nehrozí.

Žloutenkou typu C se nenakazíte při běžném každodenním styku mezi lidmi.  Nepřenáší se mateřským mlékem, jídlem nebo vodou ani nahodilými kontakty, například objetím s infikovanou osobou.

HCV se běžně nešíří ani mezi členy domácnosti. Potenciálně by k přenosu v domácím prostředí mohlo dojít jen při kontaktu s krví nakaženého člena domácnosti.

Je však nutné mít na paměti jedno ze základních pravidel, a to nepůjčovat si hygienické potřeby, které mohly přijít do kontaktu s krví infikované osoby – např. zubní kartáčky nebo holicí potřeby.

5. NHS Hepatitis C Essential information for professionals and guidance on testing. http://www.nhs.uk/hepatitisc/SiteCollectionDocuments/pdf/essential-information-forprofessionals-and-guidance-on-testing.pdf.