Léčba

STANOVENÍ DIAGNÓZY

Obáváte se, že jste se mohli nakazit žloutenkou typu C? Jediným správným řešením této situace je vyšetření, které ukáže možnou přítomnost viru v těle. Negativní výsledek testů vám vrátí klid, pozitivní výsledek bude impulsem pro zahájení náležité léčby. K dispozici je několik typů testů, které lze absolvovat:

Test na protilátky

Pokud jste infikováni žloutenkou typu C, váš imunitní systém vytváří specifické protilátky, které s onemocněním bojují. Tento typ testu zkoumá přítomnost právě těchto protilátek. Je-li jejich přítomnost v těle prokázána, byli jste někdy nakaženi žloutenkou typu C. Pokud existence protilátek prokázána není, vaše tělo do kontaktu s virem žloutenky typu C pravděpodobně nepřišlo. Vzhledem k vývoji onemocnění je k potvrzení diagnózy nutné opakování krevního testu.

Test PCR (polymerázová řetězová reakce)

Test PCR je využíván pro zjištění existence viru žlountenky typu C v organismu. Lze jím určit, zda jste infikováni HCV virem a v jakém množství se ve vašem těle nachází. 

Test na zjištění míry poškození jater

Pokud u vás byla žloutenka typu C potvrzena, lékař může provést další vyšetření, která mu pomohou zjistit, do jaké míry jsou játra poškozena. Jedním z testů  může být i tzv. biopsie jater, kdy se z jater odebere malý vzorek tkáně, který je vyšetřován pod mikroskopem. 

V posledních letech se stále častěji používají i neinvazivní metody jako je Fibroscan nebo ARFI. Při tomto typu vyšetření je použit přístroj podobný ultrazvuku a pomocí zvukových vln se měří tuhost jater bez nutnosti odběru vlastní jaterní tkáně.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LÉČBU 

Virus žloutenky typu C je typem viru, který velmi rychle mutuje a dokáže měnit svůj genetický kód (tzv. RNA virus). Pro tělo je potom velice obtížné takový virus rozpoznat a bránit se proti němu.

Pro rozhodnutí o nejvhodnějším postupu léčby je zásadní zjištění genotypu viru, který je ve vašem těle přítomen.

Léčbu mohou ovlivnit i další faktory:

  • jak dlouho pacient daným onemocněním trpí;
  • v jakém množství je virus v těle přítomen;
  • míra poškození jater;
  • genetická výbava pacienta;
  • metabolické poruchy (např. pacienti s diabetem).

 SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY

Žloutenka typu C se může léčit pomocí kombinace interferonu s přímo působícími antivirotiky. Tato léčba však není vždy úspěšná a musí se opakovat. Často je doprovázena i nepříjemnými vedlejšími účinky.

V současné době jsou již dostupné nové, účinnější a bezpečnější možnosti léčby. Jedná se rovněž o léčbu přímo působícími antivirotiky, ovšem bez použití interferonu. Tato tzv. bezinterferonová léčba je ve formě tablet, je kratší a pacienty dobře snášena. S ohledem na dobrou bezpečnost a účinnost bezinterferonové léčby se ukazuje, že by mohla být využívána i u pacientů, u kterých dosavadní léčebné možnosti selhaly nebo z různých důvodů nemohly být použity.

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁKAZE

Nejlepším řešením této situace je návštěva praktického lékaře. Ten po posouzení všech okolností případně doporučí vyšetření na stanovení přítomnosti protilátek proti viru HVC. Prokáže-li tento test jejich výskyt, je nezbytné dále vyšetřit přítomnost viru v těle. Toto vyšetření je prováděno na hepatologických nebo infektologických pracovištích, kde potom následně probíhá i léčba.

Seznam těchto pracovišť je uveřejněný na webové stránce České hepatologické společnosti ČLS JEP http://www.ces-hep.cz/.

ŽIVOT SE ŽLOUTENKOU TYPU C

Stanovení diagnózy pro vás může být velkým šokem. Důležité však je, abyste si uvědomili, že právě včasná diagnóza může vést ke zlepšení vašeho zdravotního stavu a k brzkému uzdravení.

Vyrovnat se s touto závažnou diagnózou není snadné. V této obtížné situaci vám může pomoci např.:

– pohovořit si o nemoci a možnostech léčby se svým ošetřujícím lékařem;
– vyžádat si více informací o žloutence typu C od zdravotnického personálu;
– promluvit si s jinými pacienty o jejich zkušenostech s nemocí a léčbou.

Také byste neměli zapomínat, že i vy sami jste součástí léčebného procesu. Dodržováním následujících zásad můžete výrazně přispět k jeho úspěchu:

– nepijte žádný alkohol;
– zbavte se nadváhy a udržujte si optimální hmotnost;
– jezte zdravou a vyváženou stravu;
– všechny léky užívejte doporučeným způsobem – to se týká i léků, které nejsou na lékařský předpis, např. léků na bolest.